O nama

Truk centar je osnovan 2008 god. Za delatnosti održavanje i opravke motornih vozila. Osoblje (tehničari) radionice za tahografe poseduju sertifikate proizvodjača tahografa Siemens VDO i licence od strane agencije za bezbednost saobraćaja. Osnovna delatnost radionice je ispitivanje funkcionalnosti tahografa podešavanja (usklađivanja) parametara tahografa, vozila i ocenjivanje usaglašenosti meteoroloških karakteristika pokaznog uredjaja ,,tahografa''. Radionica za tahografe primenjuje standard srps iso/iec 17020:2002.
BAŽDARIMO I SERVISIRAMO SVE VRSTE TAHOGRAFA. UGRAĐUJEMO SVE VRSTE ANALOGNIH I DIGITALNIH TAHOGRAFA SA GARANCIJOM OD DVE GODINE.

Podaci o firmi:

ZTR "TRUK CENTAR"
AUTORIZOVANA RADIONICA ZA VDO-SIEMENS-KIENZLE TAHOGRAFE
• Servisni broj: VDO-SRB 049
• Radionički broj: SRB 10/53
• ul. Stevana Jovanovića 108, Dobanovci
Izdvojena poslovna jedinica:
• Žiro račun: 330-4007235-79
• PIB: 105403026
• E-mail: trukcentar@yahoo.com
• Web sajt: www.trukcentar.com
• Telefon/fax: 011 413 5237
• Mobilni: 063 280 453

Sertifikat 1 Sertifikat 2